REGULAMIN – ŚCIANY WSPINACZKOWE (BOULDERINGOWE)

Regulamin ścianek wspinaczkowych do pobrania w wersji PDF (kliknij aby otworzyć).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się
z treścią regulaminu.

I. Opis ściany wspinaczkowej

Ściany wspinaczkowe składają się z wolnostojących brył. Ściany zostały wyposażone
w przymocowane na stałe chwyty wspinaczkowe oraz gniazda, do których istnieje
możliwość przymocowania dodatkowych chwytów wspinaczkowych. Rzeźba ścian
naśladuje naturalną skałę. Ściana wspinaczkowa, ze względu na bulderowy charakter
(wspinanie bez asekuracji linowej) nie posiada punktów asekuracyjnych.


II. Użytkownicy ściany wspinaczkowej

Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać:

A. Osoby dorosłe w wieku od 18 lat.

B. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat pod opieka dorosłych, w tym dzieci w wieku
od 3 lat do 16 lat pod opieka rodzica lub opiekuna prawnego.

C. Jeżeli na ścianie wspinaczkowej nie odbywają się zorganizowane zajęcia, użytkownicy
ściany wspinają się na własną odpowiedzialność zgodnie z regulaminem użytkowania.

D. W przypadku prowadzenia zorganizowanych zajęć z wychowania fizycznego, sportu
rekreacji ruchowej lub rehabilitacji, obowiązują przepisy określające odpowiednie
wymagania dla osób prowadzących zajęcia (Ustawa o sporcie)

III. Zasady wspinania na ścianie wspinaczkowej

A. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest do wysokości 3 metrów (tzw. buldering,
norma PN-EN 12572-2:2008). Bezpieczna wysokość upadku dla podłoża żwirowego wynosi
3 metry (czerwona przerywana linia).

B. Wspinanie powyżej 3m wymaga stosowania mat asekuracyjnych oraz asekuracji
drugiej osoby.

C. Podczas wspinania powierzchnia zeskoku pod ścianą musi być wolna od wszelkich
zbędnych przedmiotów i osób.D. Na ścianie wspinaczkowej wolno się wspinać używając przymocowanych na stałe
chwytów wspinaczkowych oraz rzeźby powierzchni ściany.

E. Różna kolorystyka chwytów wyróżnia odpowiednie drogi wspinania. Każda z dróg ma
określona trudność – od łatwych po bardzo wymagające. Wspinając się można
wykorzystywać kilka rodzajów dróg, jednak do skutecznego wspinania warto wspinać się
po drogach określonych danym kolorem.

F. Ściany bulderowe może równocześnie użytkować do 50 osób.

ZABRANIA SIĘ:

G. Wspinania pod kimś lub nad kimś z uwagi na wystąpienie kolizji w przypadku
odpadnięcia od ściany.

H. Wchodzenie na szczyt ścian.

I. Korzystania ze ściany osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i środków
odurzających, lub innych środków o podobnym działaniu.

J. Korzystania ze ściany przy oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań
atmosferycznych.

K. Wnoszenia oraz spożywania na terenie obiektu alkoholu, środków odurzających lub
innych środków o podobnym działaniu, a także wnoszenia na teren przedmiotów
szklanych lub innych, które mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników.

L. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ścian wspinaczkowych.

Ł. Zaśmiecania, zanieczyszczania obiektu oraz umieszczenia graffiti na ściankach
wspinaczkowych;

M. Korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku w sposób sprzeczny
z ich przeznaczeniem.

N. Korzystania ze Ścianek Wspinaczkowych osobom kontuzjowanym, z chorobami układu
ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży, oraz z innymi
dolegliwościami mogącymi mieć wpływ na zwiększenie ryzyka kontuzji.


IV. Uwagi końcowe:

A. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób
i konstrukcji.

B. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach takich jak: pęknięcia nawierzchni ściany, obluzowanie chwytów wspinaczkowych itp. należy natychmiast informować Administratora obiektu.

C. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający,
w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie jak i
mieniu wynikłe z korzystania ze Ścian wspinaczkowych.

D. Administratorem obiektu jest M.O.S.i R. Nowa Sól.


NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!
WSPINASZ SIĘ NA WŁASNE RYZYKO!

ADMINISTRATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Świętej Barbary 2; 67-100 Nowa Sól
Email: mosir@nowasol.pl
Telefon: +48 68 387 55 20

TELEFONY ALARMOWE / EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS:
112 – Telefon Alarmowy/Emergency Telephone Number
999 – Pogotowie Ratunkowe / Emergency Medical Services
998 – Straż Pożarna / Fire Services
997 – Policja / Police

Kliknj tutaj, aby wrócić do opisu ścianek wspinaczkowych