REGULAMIN PARKU LINOWEGO SPARK
 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych złożoną w obecności personelu Parku Linowego SPARK.
 2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 4. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego. Wzór oświadczenia na korzystanie z Parku Linowego można pobrać ze strony www lub otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.
 5. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 6. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci – trasy bardzo łatwa (biała) i łatwa (zielona). Na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.
 7. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 180 cm z tras łatwych (biała i zielona) jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 180 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.
 8. Na trasach parku (gdzie zachodzi konieczność przepinania asekuracyjnych) dzieci w wieku do lat 8 muszą korzystać z parku linowego razem z opiekunem, inną osobą dorosłą lub po wcześniejszym wykupieniu opieki indywidualnej z instruktorem (ciągły dozór fizyczny), dzieci w wieku 8-10 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym opiekuna lub innej osoby dorosłej.
 9. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. Personel parku ma prawo do zbadania trzeźwości.
 10. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Parku Linowego.
 11. Wejście na przeszkody Parku Linowego może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody Instruktora Parku.
 12. Obsługa parku może odmówić sprzedania biletu bez podania przyczyny.
 13. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom i wymianom.
 14. Rodzaje i ceny biletów określa Cennik Parku Linowego SPARK.
 15. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem (np. bieganie), zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 16. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 17. Na terenie Parku Linowego należy bezwzględnie wykonywać polecenia Instruktorów
 18. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności cywilno-prawnej.
 19. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 20. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
 21. Osobom, które w trakcie zabawy zrezygnują z dalszej kontynuacji z przyczyn zależnych od uczestnika nie będą zwracane koszty biletu.
 22. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
 23. Po przeszkodach Parku należy poruszać się zgodnie z Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Parku Linowym.
 24. We wszelkich kwestiach nieujętych w regulaminie, zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz pozostałe prawo obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 25. Uwaga – Park Linowy jest monitorowany.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym
 • Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego ścisłą kontrolą.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty znajdujące się w kieszeniach, powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
 • Operator oraz obsługa Parku Linowego nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione telefony, biżuterię, odzież czy inne przedmioty.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinani sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli asekuracyjnej.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Wejście na przeszkodę może nastąpić w momencie gdy następny podest jest wolny lub znajduje się na nim tylko jedna osoba).
 • Na trasie średniej trudnej (czerwonej) może znajdować się maksymalnie 10 osób.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • W razie wystąpienia nagłego załamania pogody, niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zagrożeń, na które operator nie ma wpływu, należy niezwłocznie opuścić trasę we wskazany przez personel Parku Linowego lub inne służby sposób.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

 • Jeśli na parku spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

  1. Asekuracja ze stalowych pętli

 • Stosować zasady przepinania ujęte wyżej czyli:
 • Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 • Przemieszczając się wyżej należy przepiąć pojedynczo: najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której odpinamy dwa karabinki!
 • Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa)


  2. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego

 • Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego.
 • Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
 • Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
 • Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę

 • UWAGA!! Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 120 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.